Situaties waarin begeleiding wenselijk kan zijn:

Moeilijke gesprekken over uw gezondheid met uw behandelend arts kunnen lastig te interpreteren zijn als u er zelf emotioneel bij betrokken bent.

Slecht nieuws gesprekken, behandel keuze gesprekken en lastige vragen aan uw arts over zaken waar u moeilijk over spreekt en/of die ingewikkeld te formuleren zijn.

Indien uw directe familie niet in de buurt woont, of niet in staat is  om U bij te staan in dergelijke situaties, geldt dit aanbod juist in goed overleg met hen.

Dit aanbod geldt voor gesprekken in de ruimste zin van het woord en is niet aan een afstand gebonden.