Als kroon op het werk schreef Coen Itz een proefschrift over de behandeling van lage rug pijn en de kosten ervan genaamd: “Chronic low back pain, considerations about Natural Course, Diagnosis, Interventional Treatment and Costs.”

Op 16 november 2016 promoveerde Coen Itz op dit onderwerp tot doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht.